Luonnetesti arvostelutaulukko
 

Osa-alueet: 1=Toimintakyky, 2=Terävyys, 3=Puolustushalu, 4=Taistelutahto, 5=Hermorakenne, 6=Temperamentti, 7=Kovuus, 8=Luoksepäästävyys, 9=Laukaus, 10=Kokonaispisteet.

LUONNETESTI ARVOSTELUTAULUKKO
NYKYINEN
LUONNETESTI ARVOSTELUTAULUKKO
VUOTEEN 2006
LUONNETESTI ARVOSTELUTAULUKKO
VUOTEEN 1995
1   TOIMINTAKYKY
     kerroin 15

+3 suuri

+2 hyvä

+1 kohtuullinen

-1 pieni

-2 riittämätön

-3 toimintakyvytön

1   TOIMINTAKYKY
    
kerroin 15

+3 erittäin suuri

+2 suuri

+1 kohtuullinen

-1 pieni

-2 riittämätön

-3 toimintakyvytön

1   TOIMINTAKYKY
    kerroin 15

+3 erittäin suuri

+2 suuri

+1 kohtuullinen

-1 pieni

-2 mitätön

-3 erittäin mitätön

2   TERÄVYYS
     kerroin 1

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

2   TERÄVYYS
     kerroin 1

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

2   TERÄVYYS
     kerroin 1

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

3   PUOLUSTUSHALU
   kerroin 1

+3 kohtuullinen, hillitty

+2 suuri, hillitty

+1 pieni

-1 haluton

-2 erittäin suuri

-3 hillitsemätön

3   PUOLUSTUSHALU
    kerroin 1

+3 kohtuullinen, hillitty

+2 suuri, hillitty

+1 pieni

-1 haluton

-2 erittäin suuri

-3 hillitsemätön

3   PUOLUSTUSHALU
   kerroin 1

+3 kohtuullinen, hillitty

+2 suuri, hillitty

+1  a) pieni,hillitty. b) kohtuullinen, hieman illitsemätön.

-1  a) kohtuullinen, hillitsemätön. b) mitätön. c) hyvin mitätön.

-2 suuri, hillitsemätön

-3 erittäin suuri, hillitsemätön

4   TAISTELUHALU
    kerroin 10

+3 suuri

+2 kohtuullinen

+1 erittäin suuri

-1 pieni

-2 riittämätön

-3 haluton

4   TAISTELUHALU
   kerroin 10

+3 suuri

+2 kohtuullinen

+1 erittäin suuri

-1 pieni

-2 riittämätön

-3 haluton

4   TAISTELUTAHTO
    kerroin 10

+3 suuri

+2 kohtuullinen

+1 erittäin suuri

-1 pieni

-2 mitätön

-3 erittäin mitätön

5   HERMORAKENNE  
     kerroin 35

+3 tasapainoinen ja varma

+2 tasapainoinen

+1 hieman rauhaton

-1 vähän hermostunut

-2 hermostunut

-3 erittäin hermostunut

5   HERMORAKENNE
     kerroin 35

+3 rauhallinen ja varma

+2 suhteellisen rauhallinen

+1 hieman rauhaton

-1 vähän hermostunut

-2 hermostunut

-3 erittäin hermostunut

5   HERMORAKENNE
    kerroin 35

+3 erittäin rauhallinen ja varma (ei apaattinen)

+2 rauhallinen ja varma

+1 suhteellisen rauhallinen (hermostunein pyrkimyksin)

-1  a) vähän hermostunut. b) ampumiselle altis

-2  a) hermostunut. b) hermostuneesti valittava

-3  a) erittäin hermostunut. b) paukkuarka. c) hermostuneesti haukkuva.

6   TEMPERAMENTTI
     kerroin 15

+3 vilkas

+2 kohtuullisen vilkas

+1 erittäin vilkas

-1a häiritsevän vilkas

-1b hieman välinpitämätön

 

-1c impulsiivinen

-2 välinpitämätön

-3 apaattinen

6   TEMPERAMENTTI
    kerroin 15

+3 vilkas

+2 kohtuullisen vilkas

+1 erittäin vilkas

-1 häiritsevän vilkas

-2 välinpitämätön

-3 apaattinen

6   TEMPERAMENTTI
 
   kerroin 15

+3 vilkas

+2 kohtuullisen vilkas

+1 erittäin vilkas

-1  a) erittäin vilkas. b) impulsiivinen. c) levoton. d) hieman välinpitämätön.

-2  a) veltto. b) erittäin impulsiivinen. c) erittäin levoton.

-3 apaattinen

7   KOVUUS
     kerroin 8

+3 kohtuullisen kova

+2 kova

+1 hieman pehmeä

-1 erittäin kova

-2 pehmeä

-3 erittäin pehmeä

7   KOVUUS
     kerroin 8

+3 kohtuullisen kova

+2 kova

+1 hieman pehmeä

-1 erittäin kova

-2 pehmeä

-3 erittäin pehmeä

7   KOVUUS
 
   kerroin 8

+3 kohtuullisen kova

+2 kova

+1 hieman pehmeä

-1 erittäin kova

-2 pehmeä

-3 erittäin pehmeä

8   LUOKSEPÄÄSTÄVYYS  
     kerroin 15

+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

+2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen

+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen

+1 mielistelevä

-1 selvästi pidättyväinen

-2 hyökkäävä

-3 salakavala

8   LUOKSEPÄÄSTÄVYYS  
     kerroin 15

+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen

+1 mielistelevä

-1 selvästi pidättyväinen

-2 hyökkäävä

-3 salakavala

8   LUOKSEPÄÄSTÄVYYS  
     kerroin 15

+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

+2  a) erittäin hyväntahtoinen, erittäin luoksepäästävä, avoin. b) hyväntahtoinen, aavistuksen verran pidättyväinen ilman hyökkäyspyrkimyksiä.

+1  a) hyväntahtoinen, hieman pidättyväinen. b) liioitellen mielistelevä.

-1  a) luoksepäästävä (salakavala), hyökkäyspyrkimyksiä. b) pidättyväinen.

-2  a) hyökkäävä. b) erittäin pidättyväinen.

-3  a) selvästi hyökkäävä. b) salakavala

9   LAUKAUSPELOTTOMUUS

+++ Laukausvarma


++ Laukaisukokematon


+ Paukkuärtyisä


- Laukausaltis


- - Laukausarka

9   LAUKAUSPELOTTOMUUS

+ laukausvarma

++ laukauskokematon

+++ paukkuärtyisä

- laukausaltis

-- laukausarka

9
LAUKAUSPELOTTOMUUS
sisältyi kohtaan

5   HERMORAKENNE   

-1  b) ampumiselle altis

-3  b) paukkuarka.

 

 

Hyväksytty tulos
Roduilla, joilla hyväksytty luonnetestitulos vaaditaan valionarvoon yms. Koira saavuttaa hyväksytyn tuloksen, kun edellä mainitulla tavalla laskettu lopputulos on vähintään +75 ja koira on saanut vähintään +1 terävyydessä, hermorakenteessa ja luoksepäästävyydessä sekä arvosanan + laukauspelottomuudessa

Edellinen sivu